Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедри

Кафедра ботаніки та екології здійснює підготовку фахівців у галузі теоретичної та практичної ботаніки, фітодизайну та ландшафтної архітектури, біоекології.

Діяльність кафедри спрямована на вивчення флори та рослинності техногенно трансформованої території Донбасу, питань вегетативного розмноження малопоширених декоративних рослин, інтродукції та введення нових харчових рослин, розроблення методик отримання й використання технічної та лікарської сировини, а також методів фітоіндикації навколишнього середовища, фітодизайну й ландшафтної архітектури.

Кафедра зоології та екології досліджує фауну та екологію наземних і водних безхребетних і хребетних тварин України (переважно в межах її Південного Сходу, але не тільки). Спеціалізація «Прикладна ентомологія» спрямована на підготовку фахівців для розв’язання проблем з науково-обґрунтованої організації розведення комах для сільського господарства, а також у галузі медичної ентомології (дослідження комах-паразитів людей і тварин, переносчиків і збудників захворювань та інших груп комах).

Кафедра фізіології і біохімії рослин вивчає стійкість рослин і грибів до різних чинників середовища, розробляє біологічні методи боротьби з хворобами хвойних дерев, методи отримання біопрепаратів для харчової та медичної промисловості. За спеціалізаціями «Фізіологія рослин» і «Мікологія та грибівництво» здійснюється підготовка фахівців у галузі грибівництва для науково обґрунтованої організації технологічних процесів вирощування харчових грибів та контролю якості грибної продукції.

Кафедра біофізики — один із чотирьох центрів підготовки фахівців-біофізиків в Україні. Відбувається підготовка фахівців за напрямом «біофізика»; з 1998 року відкрита спеціалізація «медична біофізика». Спеціалізація в області медичної біофізики здійснюється в рамках напряму «біофізика» на заочному відділенні. Кафедра орієнтована на випуск спеціалістів для вирішення фундаментальних біологічних проблем на базі сучасних методів фізики, математики, комп’ютерного моделювання в області медицини, екології, біотехнологій, сільського господарства.