Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра біофізики

Якщо ви захоплюєтесь біологією, вам подобається спостерігати, експериментувати, ви цікавитесь комп’ютерами, кафедра біофізики відкриває багато можливостей для реалізації Ваших схильностей.

Наша кафедра — єдиний центр підготовки фахівців-біофізиків у Донбасі й одна з чотирьох в Україні. Вона була створена на біологічному факультеті Донецького державного університету в 1995 році. Тут відбувається підготовка фахівців за напрямом «біофізика»; з 1998 року відкрита спеціалізація «медична біофізика». Спеціалізація в області медичної біофізики здійснюється в рамках напряму «біофізика» на заочному відділенні.

Кафедра орієнтована на випуск спеціалістів для вирішення фундаментальних біологічних проблем на базі сучасних методів фізики, математики, комп’ютерного моделювання в області медицини, екології, біотехнологій, сільського господарства.

Кафедра випускає
 • бакалаврів — після чотирьох років навчання на денному або п’яти років навчання на заочному відділенні;
 • фахівців або магістрів — 5-й рік навчання на денному або 6-й рік на заочному відділенні.
Спеціалізація
 • «Біофізика» (підготовка на денному та заочному відділенні)
 • «Медична біофізика» (прискорене навчання на заочному відділенні)
Підготовка
 • комплекс класичних дисциплін, що складають основу природничо-наукової університетської освіти;
 • комп’ютерні методи вирішення наукових завдань;
  комплекс спецкурсів у галузі медичної і біологічної фізики.
Спрямованість навчання
 • вирішення фундаментальних біологічних проблем з використанням фізики, хімії, математики, комп’ютерного моделювання;
 • рішення біофізичних проблем у галузі екології та медицини;
 • використання нових інформаційних технологій в науці та освіті.
Можливі місця працевлаштування науково-дослідні інститути Національної академії наук та академії медичних наук, науково-дослідні центри заповідників і біостанцій, заводські лабораторії, ВНЗ, технікуми, школи.

Науково-дослідна діяльність кафедри біофізики є важливим напрямком роботи кожного викладача і співробітника кафедри. 

Основними науковими напрямками кафедри є:
 • Дослідження в галузі екології (дослідження впливу техногенно-трансформованого середовища на біосистеми);
 • Дослідження механізмів м’язового скорочення;
 • Дослідження механізмів впливу фізичних факторів на біосистеми (електромагнітних полів, високих тисків, механічних коливань та ін.)
У сфері науки і підготовки кадрів кафедра співпрацює з численними науковими і навчальними установами в Москві, Санкт-Петербурзі, Празі, Білостоці, Парижі.