Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра ботаніки та екології

кафедра ботаніки та екології.jpg
Діяльність кафедри спрямована на вивчення флори та рослинності техногенно трансформованої території Донбасу, питань вегетативного розмноження малопоширених декоративних рослин, інтродукції та введення нових харчових рослин, розроблення методик отримання й використання технічної та лікарської сировини, а також методів фітоіндикації навколишнього середовища, фітодизайну й ландшафтної архітектури.

Напрями підготовки

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі теоретичної та практичної ботаніки, фітодизайну та ландшафтної архітектури, біоекології. Спеціалізація «Фітодизайн і ландшафтна архітектура» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-фітодизайнерів для створення високоефективних, привабливих, гармонійно поєднаних з природним середовищем і міською забудовою зелених насаджень.

Напрямки наукової діяльності кафедри:

  • Промислова ботаніка: флора та рослинність південного сходу України, біологія, екологія, інтродукція та охорона рослин в умовах Донбасу, фітооптимізація та ландшафтний дизайн антропогенно трансформованих екотопів.
  • Фітоіндикаційний моніторинг у техногенному регіоні: дослідження альго- та бріофлори, структурно-функціональних трансформацій квіткових рослин; оцінка антропогенного навантаження на середовище за допомогою рослин.

Крім еколого-ботанічних досліджень, співробітники кафедри розробляють та впроваджують сучасні методики викладання біологічних дисциплін.

З 2000 р. кафедру ботаніки та екології очолював доктор біологічних наук, професор, академік Української екологічної Академії наук (УЭАН), член-кореспондент НАН України Олександр Захарович Глухов, автор концепції оптимального використання ресурсів з метою збереження біологічного балансу в екосистемах техногенних регіонів. Велику увагу О.З. Глухов приділяв роботі з аспірантами, студентською молоддю.

За ініціативи кандидата педагогічних наук, призера конкурсу викладачів вищих навчальних закладів України, Соросівського доцента, відмінника освіти України, доцента Д.К. Богданової на факультеті був створений кабінет методики викладання біології.