Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра фізіології і біохімії рослин

Кафедра фізіології і біохімії рослин є одним із найстаріших підрозділів біологічного факультету ДонНУ. Вона була створена у 1966 р. професором С.Ф. Негруцьким.

За спеціалізаціями «Фізіологія рослин» і «Мікологія та грибівництво» здійснюється навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра, спрямоване на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі грибівництва для науково обґрунтованої організації технологічних процесів вирощування харчових грибів та контролю якості грибної продукції.

До програми підготовки входять загальні і спеціальні біологічні дисципліни, що дозволяють випускнику працювати в науково-дослідних установах системи Академії наук, лабораторіях підприємств харчової промисловості, державних заповідниках, інспекціях охорони природи, системі екобезпеки й карантинних служб, на підприємствах з вирощування їстівних грибів і зеленого будівництва, санепідемстанціях; викладачами середніх і вищих навчальних закладів та ін.

Бази практики

Студенти за вказаними спеціалізаціями проходять виробничу практику на кафедрі фізіології і біохімії рослин ДонНУ. Можливе проходження практики в Інституті ботаніки ім. акад. М.Г. Холодного НАН України, Інституті фізіології рослин та генетики НАН України (м. Київ). Педагогічну практику проходять в кращих середніх школах і ліцеях.

Напрямки наукової діяльності кафедри:

  • Вивчення механізмів стійкості хвойних рослин до патогенного виду коренева губка та механізмів вірулентності цього грибу.
  • Вивчення фізіології та біохімії дереворуйнівних грибів — перспективних продуцентів протеїна з молокозсідальною та тромболітичною дією, целлюлаз, пектиназ та ін. біологічно активних речовин.
  • Технології культивування їстівних грибів: гливи звичайної, фламуліни та ін., механізми плодоутворення у цих грибів.
  • Фізіолого-біохімічні механізми стійкості вищих рослин до забруднювачів навколишнього середовища.

На кафедрі протягом майже 20 років функціонає держбюджетна лабораторія, яка виконує відповідні наукові дослідження. Ці наукові розробки носять як фундаментальний, так і прикладний характер.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з кафедрою фізіології та екології рослин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кафедрою фізіології та біохімії рослин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кафедрою фізіології та екології рослин Дніпропетровського національного університету, відділом мікології Інституту ботаніки НАН України ім. акад. М.Г. Холодного, Харківським національним аграрним університетом 
ім. В.В. Докучаєва та кафедрою біології Луганського аграрного університету, Донецьким ботанічним садом НАН України.