Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра зоології та екології

Діяльність кафедри зоології спрямована на дослідження фауни та екології наземних і водних безхребетних і хребетних тварин України (переважно в межах її Південного Сходу, але не тільки).

Спектр зоологічних об’єктів, яких вивчають викладачі та співробітники кафедри, доволі широкий. Це й ґрунтові безхребетні — колемболи та орибатидні кліщі, які є важливими учасниками ґрунтоутворюючих процесів, і наземні безхребетні — павуки, жуки, прямокрилі, метелики, багатоніжки тощо. Велике значення мають дослідження кровосисних комах — мошок-симулід та комарів, що є переносниками важких хвороб людини та свійських тварин.

Фахівці кафедри зоології досліджують також найпростіших — наприклад, мікроспорідій (це важливі агенти боротьби зі шкідливими комахами). В останні роки активно розробляється цікава та вкрай важлива тематика — використання шовковичного шовкопряда як тест-об’єкт у біоіндикаційних дослідженнях. Причому за допомогою гусениць першого віку шовкопряда можливо дослідити забруднення ґрунту, води, продуктів харчування важкими металами та пестицидами.

Значне місце в науковій тематиці кафедри займає дослідження фауни заповідних територій регіону та експертне обґрунтування створення нових охоронюваних об’єктів. Великий інтерес у студентів зазвичай викликає вивчення хребетних тварин — птахів, плазунів, риб.

На кафедрі здійснюється спеціалізація в галузі прикладної ентомології з метою підготовки фахівців для вирішення проблем науково обґрунтованої організації розведення комах для потреб сільського господарства, а саме отримання цінної сировини — меду, воску, прополісу, шовку тощо. Спеціалізація включає також підготовку фахівців у галузі медичної ентомології — дослідження кровосисних комах та кліщів, переносників небезпечних захворювань людини і тварин.