Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Поштовх для розвитку, приклад для майбутнього покоління

index.jpgЛипницька Галина Петрівна — видатний вчений, викладач та громадський діяч, яка очолювала біологічний факультет нашого університету з 1980 по 2000 р.

Після закінчення біологічного факультету Ростовського-на-Дону державного університету у 1965 р. вона почала працювати у Донецькому державному університеті. Саме в стінах нашого університету Галина Петрівна проводила науково-дослідну роботу та за її результатами захистила кандидатську дисертацію, присвячену вивченню мікрофлори ґрунтів. Ця плідна наукова робота стала підґрунтям для понад 100 наукових праць та патентів на винаходи. Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації з екології Азовського моря. Учні Г.П. Липницької працюють у багатьох куточках світу, обіймаючи посади деканів, завідувачів кафедр, викладачів, керівників підрозділів міністерств та відомств.

Галина Петрівна понад 20 років очолювала біологічний факультет — це неймовірний термін, найбільший в межах Донецького національного університету. Її викладацький та організаторський талант став потужнім поштовхом для розвитку наукової, педагогічної та громадської діяльності на факультеті. Лекції Галини Петрівни, що базувалися на передових методиках активного навчання, були невід’ємною частиною підготовки справжніх фахівців та взірцем педагогічної майстерності для багатьох поколінь викладачів. На виховних та громадських заходах, які проходили за участю Галини Петрівни панувала творча та креативна атмосфера.

В часи керівництва Галини Петрівни були сформовані засади, за якими біологічний факультет працює і сьогодні, розпочали своє існування перспективні та потужні наукові школи, в тому числі «Промислова ботаніка», роботи за якою виконувалися спільно з Донецьким ботанічним садом НАНУ. Матеріально-технічна база факультету розширилася та зміцнилася, що надало можливість проводити сучасні та ефективні дослідження.

З 1988 р. свої організаторські здібності Галина Петрівна реалізувала на посаді Голови Донецького обласного відділення Дитячого фонду. Липницька Галина Петрівна відзначена державними нагородами, зокрема знаком «Відмінник освіти України». В цьому році Галині Петрівні виповнилося 80 років.

Галина Петрівна — патріот університету та України, вона і сьогодні допомагає, направляє та консультує, душею і серцем залишаючись з рідним факультетом.