Біологічний факультет

Біологічний факультет Донецького національного університету був і залишається сьогодні провідним навчальним та науково-дослідним центром в фундаментальній та прикладній галузях біологічних та екологічних досліджень.

Історія

Біологічний факультет Донецького державного університету (з 2000 р. — національний) засновано в 1965 році на основі агробіологічного відділення Донецького педагогічного інституту…

Про факультет

Біологічний факультет заснований у 1965 році на основі агробіологічного відділу Донецького державного педагогічного інституту (створений у 1937 р.) і є одним із фундаментальних підрозділів університету.

Факультет проводить підготовку фахівців, орієнтованих на вирішення фундаментальних питань біології і екології у сферах ботаніки, фізіології і біохімії рослин, мікології, зоології, фізіології людини і тварин, біофізики, екології та охорони навколишнього середовища.

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Студентське самоврядування

Голова студентського самоврядування

Замісник голови студентського самоврядування

Департамент з культурно-масової роботи

Департамент зі спортивно-масової роботи

Департамент з навчально-наукової роботи

Департамент з інформації та комунікацій

Департамент з виховної та волонтерської діяльності

Кафедри

Кафедра ботаніки та екології

Кафедра здійснює підготовку фахівців-екологів та проводить дослідження фіторізноманіття та екомоніторинг.

Кафедра біофізики

Кафедра здійснює підготовку фахівців, компетентних у галузі біофізики та моделювання біологічних систем.

Кафедра зоології та екології

Кафедра готує фахівців у галузях класичної зоології, паразитології та екомоніторингу.

Кафедра фізіології та біохімії рослин

Кафедра готує фахівців для роботи в різних галузях науки, виробництва та освіти, включаючи і вищу школу.