Доценко Ольга Іванівна

Доценко Ольга Іванівна

кандидат хімічних наук, доцент., завідувач кафедри біофізики Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Закінчила хімічний факультет ДонНУ за спеціальністю «Хімія» в 1987 році.

З 1994 року – кандидат хімічних наук.

З 1994 року працює на кафедрі біофізики біологічного факультету Донецького Національного Університету імені Василя Стуса.

Наукові інтереси викладача:

–    Біофізика складних систем

–    Математичне моделювання метаболічних мереж. Теорія  метаболічного контролю.

Викладає курси:

–    Біофізика (розділи «Кінетика ферментативних процесів», «Математичні моделі біологічних систем», «Термодинаміка біологічних систем», «Молекулярна біофізика»)

–    Системна біологія

–    Спецкурси «Біофізика мембранних процесів», «Механізми міжклітинної коммунікації», «Методи статистичного аналізу у біології».

Є керівником магістерських робіт. 

Результати наукових досліджень Доценко О.І.  надруковано більш ніж у 100 статтях та тезисах доповідей наукових конференцій. Окрім того викладач є автором більш ніж 20 навчально-методичних робіт.

Наукові публікації

Статті:

 1. Доценко О.І. Кислотно-гемолитическая устойчивость эритроцитов напряженого эритропоэза в условиях низкочастотной вибрации. Вісник
 2. Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2014. 22(1), 53–59. 2310-0842, ISSN 2312-301X, DOI: http://dx.doi.org/10.15421/011407 Импакт-фактор РИНЦ 2013.
 1. Доценко О. І., Трощинская Я. А. Роль ферментов катаболизма АМР в энергетическом статусе эритроцитов в условиях их истощения по глюкозе. Вісник Дніпропетровськогоуніверситету. Біологія, екологія.Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2014. 22(1), 46–52. ISSN 2310-0842, 2312-301X DOI: http://dx.doi.org/10.15421/011406 Импакт-фактор РИНЦ 2013
 2. Доценко О. І. Математична модель для дослідження процесів регуляції редокс-метаболізму в еритроцитах. Вісник Львівського університету, серія біологічна, 2014, випуск 68, с. 269–278. ISSN 0206-5657.
 3. Доценко О. И. Активность системы глутатиона крови мышей, находящихся в условиях вибрационного стресса. ScienceRise. Том 11 №6 (16). 2015. C. 39 – 46. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416.2015.548095.
 4. Dotsenko Olga. In silico modeling of the redox metabolism in human erythrocytes. EUREKA: Life Sciences. Number 1, Р. 39–46 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2016.000537.
 5.  Mishchenko M., Dotsenko O. I., Taradina G. V. Deterministic approximation of stochastic spatially explicit model of actin-myosin interaction in discrete filament lattice. General Physiology and Biophysics Vol.37, No.4, p.363–374, 2018. doi:10.4149/gpb_2018005. Indexing: Scopus
 6. Dotsenko O. I, Taradina G. V., Voronych M. V. Enzyme protection systems of erythrocytes in conditions of ascorbate recirculation and oxidative loadingRegulatory Mechanisms in Biosystems.2018.9(№4)-Р.584-590.doihttps://doi.org/10.15421/021887Indexing: Web of Science.

 

Посібники:

 1. Доценко О. І., Тарадіна Г. В. Біофізика. Ферментативна кінетика. Динамічні моделі біологічних процесів. Теорія. Лабораторний практикум. Для студентів спеціальності «Біологія». Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 183.
 2. Доценко О. І. Практикум із системної біології. Математичне моделювання метаболічних процесів. Для магістрів спеціальності «Біологія». Вінниця: ДонНУімені Василя Стуса, 2018. С. 58

 

Участь у конференціях, семінарах:

 1. Доценко О. І. Red-ox метаболізм эритроцитов в условиях рециркуляции аскорбата и окислительной нагрузки. Исследование in silico. Актуальні питання розвитку біології та екології: Міжнар. наук.-практ. конф., 3-7 жовт. 2016р., м. Вінниця, с. 23-27. Україна. ISBN 978-966-924-354-6.
 2. DotsenkoO., Boiarska Z. Tumor cell metabolism during inactivation of S-adenosylmethionine decarboxylase. Investigation in silico. Smart Bio: 2nd International Conference, 03–05 May 2018, KAUNAS, LITHUANIA, p. 283. ISBN 978-609-8104-48-6.
 3. Доценко О. І., Стехіометричне моделювання фолат- та метіонін- залежних процесів пухлин для оцінки репрограмування метаболізму за інактивації SAM-декарбоксилази. XII Mіжнар. конф. по прикладній біофізиці, боніці та біокібернетиці. 18–20 жовт., 2018. М.Київ.
 4. Тарадіна Г. В., Доценко О. І., Воронич М.В. Дослідження in silico шляхів адаптації еритроцитів в умовах енергетичного і окисного стресу. XII Mіжнар. конф. по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці. 18–20 жовт., 2018. М.Київ.