Історія факультету

Біологічний факультет Донецького державного університету (з 2000 р. — національний) засновано в 1965 році на основі агробіологічного відділення Донецького педагогічного інституту. До складу факультету тоді ввійшли чотири кафедри: ботаніки, зоології, фізіології рослин і фізіології людини і тварин. Згодом була утворена та пропрацювала певний період кафедра генетики. У 1991 р. відкрита кафедра проблем штучного інтелекту, яка пізніше була перепрофільована у кафедру біофізики, а кафедри ботаніки і зоології перейменовані у кафедри ботаніки  екології і зоології та екології.

У витоків факультету стояла Клавдія Антонівна Фельдберг — перша завідувачка, доцент кафедри ботаніки, кандидат сільськогосподарських наук.

Першим деканом біологічного факультету стала доктор біологічних наук, професор З.В. Усова. У наступні роки факультетом керували кандидат біологічних наук, доцент В.І. Харченко, доктор біологічних наук, професор С.Ф. Негруцький, кандидат біологічних наук, доцент Г.П. Липницька, доктор фізико-математичних наук, професор С.В. Беспалова, доктор біологічних наук О.С. Горецький та кандидат біологічних наук О.В. Федотов. З 2016 р. виконуючим обов’язки декана факультету є доцент кафедри зоології та екології Юлія Юріївна Овчинникова.

На факультеті в різні часи працювали такі видатні вчені, як Щепотьєв Федор Львович, Рева Михаїл Лукич, Усова Зінаїда Василівна, Негруцький Сергій Федорович, Навакатікян Олександр Оганесович, Певний Сергій Олександрович

Першим завідувачем кафедри ботаніки та екології був доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки України Федір Львович Щепотьев (1967-1988 рр.). Відомий вчений в області дендрології, дендрофізіологіі, інтродукції, акліматизації та селекції деревних рослин. Ф.Л. Щепотьев – автор 558 наукових робіт, серед яких понад 20 монографій. Його навчальний посібник «Дендрологія» витримало 3 перевидання, в тому числі одне – в Румунії. У 1988 році кафедру ботаніки та екології очолив заслужений діяч освіти України, академік Української екологічної академії, доктор біологічних наук Рева Михайло Лукич. Він підготував 22 кандидата і одного доктора наук, написав 220 наукових робіт, в тому числі 14 монографій, кілька науково-популярних робіт. Для студентів-ботаніків М.Л. Рева підготував ряд методичних розробок і довідників по філогенії рослин, методики біологічних наукових досліджень, екології Донбасу.

Кафедра зоології та екології біологічного факультету була утворена в 1965 р в рік відкриття Донецького державного університету. Першим керівником і організатором кафедри зоології була доктор біологічних наук, професор Усова Зінаїда Василівна. Вона зробила великий внесок у становлення кафедри та факультету, керувала кафедрою з 1965 р по 1982 рр. З 1982 по 2008 – професор кафедри, член Вченої ради університету та факультету, керівник держбюджетних і госпдоговірних тем. З.В. Усовой створена наукова школа з вивчення комах і кліщів. Основні наукові досягнення присвячені вивченню фауни, систематики, екології кровосисних мошок.

Кафедра фізіології та біохімії рослин створена в 1966 році. Першим завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор С.Ф. Негруцький. Ним були запрошені для роботи на кафедрі: в 1967 році Бойко М.І. – випускник кафедри фізіології та біохімії рослин Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко; в 1968 році Липницька Г.П. – випускниця Ростовського державного університету. С.Ф. Негруцька на кафедрі створена наукова школа «Патофізіологія рослин і мікологія», наукові роботи якої відомі в Україні та за її межами. Значну увагу проф. С.Ф. Негруцька приділяв вивченню стійкості деревних, чагарникових і трав’янистих рослин до промислових відходів і важких металів.