Кафедра ботаніки та екології

Кафедра біофізики

Кафедра біофізики — одна з чотирьох центрів підготовки фахівців-біофізиків в Україні. Вона була створена на біологічному факультеті Донецького державного університету в 1995 році. Кафедра орієнтована на випуск спеціалістів для вирішення фундаментальних біологічних проблем на базі сучасних методів фізики, хімії, математики, комп’ютерного моделювання в області медицини, екології, біотехнологій, сільського господарства. Кафедра біофізики, разом з іншими кафедрами факультету та університету у забезпечує підготовку фахівців за напрямом 091 «Біологія» ОКР «Бакалавр», «Магістр».

Завідувач кафедри

Доценко Ольга Іванівна

кандидат хімічних наук, доцент

 

Історія кафедри

Кафедра біофізики була заснована на біологічному факультеті Донецького державного університету в1995році на базі кафедри «Проблем штучного інтелекту» (завідувач – доктор технічних наук, професор Шевченко А.І.). Першим завідуючим кафедри біофізики була Беспалова С.В.

Освітні програми

Спеціальність 091 “Біологія”

Освітня програма “Біологія” (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Мета освітньої програми «Біологія» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

Біологія – це наука майбутнього. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які володіють сучасними методами раціонального використання біологічних ресурсів та знаннями про процеси біологічного виробництва, планування та проведення досліджень в біоінженерній, біомедичній, біотехнологічній та природоохоронній діяльності. Також наші біологи досліджують можливості відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій. Саме тому випускники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса мають значні можливості працевлаштування у різних галузях виробництва та науки.

Спеціальність 101 “Екологія”

Освітня програма «Екологія» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Освітня програма «Екологія» націлена на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації та проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді біологічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса чекає саме на тебе!