Кафедра зоології та екології

Кафедра зоології та екології

Кафедра зоології та екології готує фахівців за спеціальностями «091- Біологія» та «101 – Екологія» для роботи в галузях науки, середньої та вищої освіти, заповідної справи, та на відповідних підприємствах. Підготовка фахівців здійснюється за кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр, при цьому враховуються ті виклики, які виникають у сучасному суспільстві в області екології, а також в природних та штучних екосистемах. Кафедра надає фундаментальні знання в області зоології, функціонування природних екосистем, паразитології, іхтіології, сенсорних систем та морфофізіології, зоотоксинології, та інших спеціальних розділів зоології. У процесі навчання студенти проходять навчальну, виробничу та педагогічну практики. Особлива увага приділяється умінню працювати з живими об’єктами, вивчати їх життєдіяльність та розуміти їх роль біоценотичних зв’язках. Кафедра також надає можливість отримувати другу вищу освіту в університеті імені Вітовта Великого у місті Каунас, Литва.

Завідувач кафедри

Кавун Едуард Михайлович

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології та екології, в.о. завідувача кафедри зоології та екології, біологічного факультету, біологічного факультету, Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра зоології була створена у 1965 р. Її організатором та першим керівником була доктор біологічних наук, професор Зінаїда Василівна Усова, яка зробила великий внесок у становлення кафедри зоології і біологічного факультету вцілому. У 1968 році під її відкривається аспірантура. Першими аспірантами були Рязанцева А.Е., Скляр В.Е., Панченко О.Б., Ярошенко М.М. Троє з її учнів захистили докторські дисертації. Наукова тематика кафедри торкалася цілого ряду груп безхребетних та мишоподібних гризунів Донецької області. Вже у м. Вінниці після 2014 року склад кафедри поповнився доктором сільськогосподарських наук, професором Павлом Петровичем Бігуном, к.вет.н. Березовським Ігорем Васильовичем, к.с.-г.н. Валентиною Василівною Панько та к.б.н. Кавуном Едуардом Михайловичем, який зараз виконує обов’язки завідуюча кафедри. Наукові інтереси кафедри сьогодні розвиваються у кількох нових напрямках: ентомофауна та орнітологія Вінниччини, вивчення видового складу та стану водних екосистем, фізіологічні основи сенсорних систем, аналіз стійкості природних та штучних екосистем до антропогенного навантаження.

Освітні програми

Спеціальність 091 “Біологія”

Освітня програма “Біологія” (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Мета освітньої програми «Біологія» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

Біологія – це наука майбутнього. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які володіють сучасними методами раціонального використання біологічних ресурсів та знаннями про процеси біологічного виробництва, планування та проведення досліджень в біоінженерній, біомедичній, біотехнологічній та природоохоронній діяльності. Також наші біологи досліджують можливості відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій. Саме тому випускники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса мають значні можливості працевлаштування у різних галузях виробництва та науки.

Спеціальність 101 “Екологія”

Освітня програма «Екологія» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Освітня програма «Екологія» націлена на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації та проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді біологічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса чекає саме на тебе!