Кафедри

Кафедра ботаніки та екології

Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Біологія», «Екологія» для роботи в різних галузях науки, виробництва та освіти, включаючи і вищу школу. Підготовка фахівців здійснюється за наступними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.Сумісно з економічним факультетом кафедрою розроблено освітню програму «Еколог-економіст». Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують фундаментальну класичну підготовку з ботаніки, екології, генетики, цитології, методики викладання спеціальних дисциплін, біоетики та біобезпеки тощо. У процесі навчання вони проходять навчальну польову, науково-виробничу та педагогічну практики. Поряд з набуттям фундаментальних знань з біології, ботаніки  та екології велика увага приділяється всебічній практичній та фаховій підготовці студентів. Діяльність кафедри спрямована на вивчення сучасного стану флори (квіткових рослин, альгофлори, бріофлори) та рослинності, в тому числі Поділля та техногенно трансформованих територій Донбасу, екології рослин, взаємовідносин рослин в популяціях, біоценозах, в тому числі штучних (агрофітоценозах, культурфітоценозах тощо), резистентності рослин до дії факторів та чинників середовища, питань вегетативного розмноження рідкісних декоративних рослин, інтродукції рослин, в тому числі з цінними господарськими якостями, розробка методів фітоіндикації умов навколишнього середовища, фітодизайну та ландшафтної архітектури.

Кафедра біофізики

Кафедра біофізики — одна з чотирьох центрів підготовки фахівців-біофізиків в Україні. Вона була створена на біологічному факультеті Донецького державного університету в 1995 році. Кафедра орієнтована на випуск спеціалістів для вирішення фундаментальних біологічних проблем на базі сучасних методів фізики, хімії, математики, комп’ютерного моделювання в області медицини, екології, біотехнологій, сільського господарства. Кафедра біофізики, разом з іншими кафедрами факультету та університету у забезпечує підготовку фахівців за напрямом 091 «Біологія» ОКР «Бакалавр», «Магістр».

Кафедра фізіології та біохімії рослин

Кафедра фізіології та біохімії рослин є одним із найстаріших підрозділів біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса. Вона була створена у 1966 р. професором С.Ф. Негруцьким. За науковими напрямками «Фізіологія рослин», «Мікологія», «Мікробіологія та біотехнологія», «Агрохімія», «Гербологія» здійснюється навчання за СО «Бакалавр» та «Магістр», спрямоване на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі фізіології та біохімії рослин, мікології і агрохімії. До програми підготовки входять загальні і спеціальні біологічні дисципліни, що дозволяють випускнику працювати в науково-дослідних установах системи Академії наук, лабораторіях підприємств харчової промисловості, державних заповідниках, інспекціях охорони природи, системі екобезпеки й карантинних служб, на підприємствах з вирощування їстівних грибів і зеленого будівництва, санепідемстанціях; викладачами середніх і вищих навчальних закладів та ін.

Кафедра зоології та екології

Кафедра зоології та екології готує фахівців за спеціальностями «091- Біологія» та «101 – Екологія» для роботи в галузях науки, середньої та вищої освіти, заповідної справи, та на відповідних підприємствах. Підготовка фахівців здійснюється за кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр, при цьому враховуються ті виклики, які виникають у сучасному суспільстві в області екології, а також в природних та штучних екосистемах. Кафедра надає фундаментальні знання в області зоології, функціонування природних екосистем, паразитології, іхтіології, сенсорних систем та морфофізіології, зоотоксинології, та інших спеціальних розділів зоології. У процесі навчання студенти проходять навчальну, виробничу та педагогічну практики. Особлива увага приділяється умінню працювати з живими об’єктами, вивчати їх життєдіяльність та розуміти їх роль біоценотичних зв’язках. Кафедра також надає можливість отримувати другу вищу освіту в університеті імені Вітовта Великого у місті Каунас, Литва.