Наука

Наука

 

Біологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса – це потужний науково-дослідницький центр інноваційного типу.

Дослідницька діяльність здійснюється на кафедрах у відповідності з існуючими фундаментальними та прикладними проектами, та спрямована на вирішення актуальних питань ботаніки, екології, зоології, фізіології та біохімії рослин, біомоніторингу, біофізики, моделювання процесів у біологічних системах, мікології, біотехнології тощо.

кафедра ботаніки та екології:

 

 • флора (альго- і бріофлори, вищі покритонасінні рослини) і рослинність, біологія, екологія рослин, інтродукція та охорона рослин, в тому числі, штучних та антропогенно трансформованих екотопів;
 • промислова ботаніка, урбоекологія, фітооптимізація та ландшафтний фітодизайн;
 • фітоіндикаційний моніторинг техногенних регіонів; дослідження структурно-функціональних трансформацій рослин, оцінка антропогенного навантаження на довкілля за допомогою рослин.

 

кафедра фізіології та біохімії рослин:

 

 • вивчення механізмів стійкості рослин до забруднення довкілля.
 • з’ясування механізмів хімічного та фізичного стимулювання ростових процесів рослин.
 • спрямований синтез каротиноїдів ксилотрофними базидієвими грибами та шляхи їх практичного використання.
 • вплив листкових підживлень біо- та мікродобривами на продуктивність сільськогосподарських культур
 • вплив лазерного опромінення на ростові параметри та врожайність базидіомікотових грибів.

кафедра зоології та екології:

 

 • вивчення фауни та екології членистоногих (кліщів, павуків, жуків, метеликів, перетинчастокрилих).
 • вивчення фауни та екології кровосисних комах України.
 • вплив факторів антропогенного впливу на природні та штучні біоценози

кафедра біофізики:

 

 • дослідження метаболізму еритроцитів експериментальними та математичними методами;
 • дослідження механізмів впливу фізичних факторів на біологічні системи різного рівня організації;