Овчинникова Юлія Юріївна

Овчинникова Юлія Юріївна

В.о. декана біологічного факультету, старший викладач кафедри зоології та екології, біологічного факультету, Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Закінчила у 2007 році Донецький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 8.070402 «Біологія» та здобула кваліфікацію магістра з біології, викладача біології та хімії.

З грудня 2007 року по грудень 2010 року навчалася в аспірантурі за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» в Донецькому національному університеті, місто Донецьк, Україна.

З червня 2014 року – по теперішній час: Координатор Робочої групи з міждисциплінарності Європейської Ради аспірантів та молодих учених, Брюссель, (Бельгія).

З вересня 2011 року –  по теперішній час: Секретар Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Київ, (Україна).

Голова організації Донецька обласна молодіжна громадська організація “Молодіжна ініціатива міст”.

З жовтня 2016 року – по теперішній час: В.о. декана біологічного факультету, Донецького національного університету імені Василя Стуса,

м. Вінниця, (Україна).

Викладає студентам біологічного факультету курси з зоології, біології та спецкурси кафедри зоології та екології.

 

Отримала дипломи та нагороди:

–           Open Science Ambassador (2019).

–           Лауреат Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та самоврядування (2016).

–           Офіційний делегат від України в Європейській раді аспірантів та молодих учених (Eurodoc) (2015-2017, 2019).

–           переможець в номінації “Молодіжний лідер року” в конкурсі “Молода людина року” (2013).

–           нагороджена дипломами центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2006, 2007, 2013, 2015, 2017).

–           стипендіат програми “Zavtra.UA” Фонду Віктора Пінчука (2007).

–           стипендіат Президента України (2009-2010).

Наукові публікації

 1. Yullia Ovchynnykova, Yuriy Kulbachko, Oleh Didur. Structure of the oribatid mite population (Acariformes, Oribatida) in the topsoil within forest plantation in reclaimed territories (Ukraine). A journal of the Lithuanian Academy of Sciences. Biologija, 2017. Vol. 63. No P. 313-324.
 2. Mudrak O.V., Ovchynnykova Yu.Yu., Mudrak G.V., Nagornyuk O.M. Eastern Podilia as a Structural Unit of a Pan-European Environmental Network. Journal of Environmental Research, Engineering and Management. Vol. 74. No. 3. Р. 55–63.
 3. Mudrak Oleksandr, Ovchynnykova Yuliia, Mudrak Halyna, Tarasenko Halyna. Taxonomic and typological structure of the flora of Eastern Podilia (Ukraine). Journal of the Lithuanian Academy of Sciences. Biologija. Vol. 64. No. 4. P. 285–296.
 4. Овчинникова Ю.Ю., Чмир О.В. Роль органів студентського самоврядування в адаптації студентів-переселенців Донецького національного університету імені Василя Стуса. Журнал Імідж сучасного педагога. 2016. № 9 (168). С. 20-23.
 5. Овчинникова Ю.Ю., Кращенко Ю.П. Проектування системи адаптації студентів-переселенців до університетського середовища. зб. наук.

пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 19. С. 186 -195.

 1. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю. Cхідне Поділля – репрезентативний регіон національної екомережі. Агроекологічний журнал.

№ 4. С. 7–13.

 1. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю. Шляхи підвищення рівня екологічної освіти в інтересах сталого розвитку заповідних територій Східного Поділля. Сучасна екологічна освіта в інтересах сталого розвитку: Збірник наукових та науково-методичних праць. 2017. С. 24–38.
 2. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону. The development of nature sciences: problems and solutions. Conference Proceedings. (April 27-28, 2018). Brno: Baltija Publishing, P. 99–105.
 3. Овчинникова Ю.Ю. Типологічне ранжування ключових територій екологічної мережі Східного Поділля. Науковий вісник НЛТУ, 2018. Т. 28. №2. С. 81-85.
 4. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. Наукове обґрунтування створення національного природного парку “Центральне Поділля”. Агроекологічний журнал. 2018. № 2. С. 13–22.
 5. Овчинникова Ю.Ю. Екологічна мережа Східного Поділля: основні етапи і ресурси формування. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія». Україна. 2018. Вип. 287. С. 22-32.
 6. Ovchynnykova Yuliia, André Batalhão. Interdisciplinary approach as a prerequisite for the development of science and education. Eurodoc Newsletter. (May, 2018). №22.
 7. Овчинникова Ю.Ю. Критерії виділення природних ядер екомережі Східного Поділля у контексті стратегії збалансованого розвитку регіону. Агроекологічний журнал. 2019. № 1. С. 117–123.

Тези:

 1. Наконечна Г.В., Овчинникова Ю.Ю. «Вищі різновусі лускокрилі (Lepidoptera: Metaheterocera) національного природного парку «Святі гори». Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р.). Вінниця: ДРУК, 2016. С.- 193-194.
 2. Надаринская М.А., Голушко О.Г., Козинец А.И., Пучкова Т.А., Капич А.Н., Овчинникова Ю.Ю. «Отработанный субстракт вешенки обыкновенной как источник биологически активных веществ». Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 р.,). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 271-274.
 3. Дорошенко К. М., Овчинникова Ю. Ю. Сучасний стан навколишнього природного середовища у Вінницькому регіоні: матеріали наукової конференції професорсько викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. (м. Вінниця, Україна, 15-18 травня 2017 р. ). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. Том 1. С. 19-21.
 4. Овчинникова Ю.Ю. Мудрак О.В. Мудрак Г.В. Біотичне різноманіття орнітологічного заказника «Барський»: стан і перспективи збереження: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природоохоронні території: досвід та перспективи». (24-25 травня 2017 року). Тернопіль: «Крок». Вип. 1., 2017. С.54-60.
 5. Овчинникова Ю.Ю. Основні заходи оптимізації екомережі Східного Поділля в контексті стратегії збалансованого розвитку регіону. Енергетична безпека навколишнього середовища: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 25 – 26 вересня 2017 р.). Луцьк, 2017. С. 61–64.
 6. Овчинникова Ю.Ю. Мудрак О.В. Мудрак Г.В. Кавун Ж.А. Оцінка репрезентативності екологічної мережі Східного Поділля: теорія і практика. Збірник наукових праць. VI-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. (м. Вінниця, 20-22 вересня 2017року). Вінниця: ВНТУ, 2017. С.252-253.
 7. Овчинникова Ю.Ю., Мудрак О.В. Шляхи підвищення рівня екологічної освіти в інтересах сталого розвитку заповідних території Східного Поділля. Збірник наукових та наукових праць «Екологічна освіта: стан та перспективи». Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2017. С. 24-38.
 8. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. Біотичне різноманіття орнітологічного заказника “Барський”: стан і перспективи збереження. Природоохоронні території: досвід та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції (смт Оржиця, 24–25 травня 2017 р.). Вип. 1. Тернопіль, 2017. С. 54–60.
 9. Yana Tarasiuk, Yuliia Ovchynnykova, Tetiana Kucher. Features of the structure of the collembola of antropic landscapes in Vinnytsia (Ukraine). 2ND International Conference «Smart Bio». (03-05 May 2018 year, Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania, 2018. P.333.
 10. Oleksandr Mudrak, Yuliia Ovchynnykova, Galyna Mudrak, Oksana Nagorniuk. Eastern Podilia as structural-functional system of European Environmental Network. 2ND International Conference «Smart Bio». (03-05 May 2018 year, Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania, 2018. 44.
 11. Lykholat, Yu. Ovchynnykova, T. Lykholat. Alimentary estrogenes affect on cholinergic regulation in different age rats. 2ND International Conference «Smart Bio». (03-05 May 2018 year, Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania, 2018. P. 300.
 12. Yuriy Kulbachko, Oleh Didur, Yuliia Ovchynnykova, Alevtyna Pokhylenko. Zoogenic tendencies of buffer capacity of urban soils in boundaries of the park zone of industrial megapolis (city Dnipro, Ukraine). 2ND International Conference «Smart Bio». (03-05 May 2018 year, Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania, 2018. P.376.
 13. F. Petrychenko, O.V. Korniychuk, I.S. Voronetska, Y.Y. Ovchynnykova. Agricultural production in Ukraine: ecological challenges and effect on life quality. 3RD International Conference «Smart Bio». (02-04 May 2019 year, Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania: Wydawnictwo Uniwersytetu Vytautas Magnus University, 2019. P. 83.
 14. Oleksandr Mudrak, Yuliia Ovchynnykova, Halyna Mudrak, Halyna Tarasenko, Bohdan Nesterovych. Biodiversity of the Eastern Podilia – basis of strategy of balanced development of the region. 3RD International Conference «Smart Bio». (02-04 May 2019 year, Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania: Wydawnictwo Uniwersytetu Vytautas Magnus University, 2019. P. 259.
 15. Mudrak Oleksandr, Mickevičius Saulius, Ovchynnykova Yuliia, Kavun Zhanna. Biodiversity of the perspective NNP “Central Podilia”. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco”. (м. Вінниця, 16-18 травня 2019,). Вінниця: КВНЗ “ВАНО”, 2019. C. 145–148.

 

Монографії:

 1. Макац В.Г., Єрмішев О.В., Овчинникова Ю.Ю. Основи біоекології, функціональної експертизи та екологічної безпеки. Вінниця: Видавництво “Наукова ініціатива”, 2017. 248 с.
 2. Єрмішев О.В., Петрук Р.В., Костюк В.В., Овчинникова Ю.Ю. Функціональне здоров’я дітей як екологічний біоіндикатор України. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 226. с.
 3. Гриньова М.В., Кращенко Ю.Ю., Овчинникова Ю.Ю. та інші. Адаптація студентів-переселенців до університетського середовища. Київ: видавець Остап Ханко, 2017. 251 с.
 4. Фініков Т.В., Сухарський Р., Овчинникова Ю.Ю. та інші. Адаптація внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти. ІІ фаза. Варшава: Fundacja «Instytut Artes Liberales», 2017. С. 419-433.

 

Навчальні посібники:

 1. Бігун П.П., Овчинникова Ю.Ю., Березовський І.В. Екологічне інспектування: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017.

304 с.

 1. Бігун П.П., Овчинникова Ю.Ю., Березовський І.В.. Бджільництво: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 156 с.

 

Науково-методичні та практичні рекомендації:

 1. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю. Соціальна та екологічна безпека: Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної і заочної форми навчання: методичні рекомендації. Вінниця, 2018. 60 с.

 

Науково-дослідна робота (тема, патент, авторське право):

Розробка рецептур, технологій виробництва комбікормів та лікувально-профілактичних препаратів з проведення моніторингу якості води у водоймах з метою їх рибогосподарського використання. Бігун П. П., Овчинникова Ю. Ю., Березовський І. В., Панько В. В., Борячук І. В., Сотник О. П. 2017-2019 роки. Отримання ТУ написання рекомендацій для рибогосподарських підприємств та провадження актів наукових досліджень в рибогосподарських підприємств.