Про факультет

Про факультет

Біологічний факультет заснований у 1965 році на основі агробіологічного відділу Донецького державного педагогічного інституту (створений у 1937 р.) і є одним із фундаментальних підрозділів університету.

Факультет проводить підготовку фахівців, орієнтованих на вирішення фундаментальних питань біології і екології у сферах ботаніки, фізіології і біохімії рослин, мікології, зоології, фізіології людини і тварин, біофізики, екології та охорони навколишнього середовища. Форми навчання: очна (держбюджет і за договором), заочна (держбюджет і за договором) та прискорена (за договором).

Факультет плідно співпрацює з багатьма навчальними, науково-дослідними і виробничими установами України та країн зарубіжжя. Для СО “Магістр” та СО «Бакалавр» передбачено сумісну міжнародну освітню програму підготовки з можливістю отримання дипломів про освіту двох університетів – Донецького національного університету імені Василя Стуса (Україна) і Vytautas Magnus University (Литва).

Кафедри

Кафедра ботаніки та екології

Кафедра біофізики

Кафедра зоології та екології

Кафедра фізіології та біохімії рослин

В.о. декана факультету

Овчинникова Юлія Юріївна

Доцент кафедри зоології та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Шановні студенти!

Вся інформація, яка безпосередньо стосується поточних моментів учбового процесу: розклади занять, заліків, екзаменів, програми курсів і література до них, питання до заліків і екзаменів і так далі, повинна розташовуватись на порталі факультету.

Історія факультету

Біологічний факультет заснований у 1965 році на основі агробіологічного відділу Донецького державного педагогічного інституту (створений у 1937 р.) і є одним із фундаментальних підрозділів університету.