Приседський Юрій Георгійович

Приседський Юрій Георгійович

канд. біол. наук, доцент, завідувач кафедри фізіології та біохімії рослин Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

У 1973 році закінчив Донецький державний університет з присвоєнням кваліфікації: біолог-фізіолог, викладач біології та хімії. В 1975-1979 рр. навчався в аспірантурі. Професійний шлях почав з посади техніка, лаборанта, зав. лабораторії, м.н.с., а згодом – с.н.с. Був відповідальним виконавцем госпдоговірних наукових тематик. Педагогічну діяльність веде з 1992 р. В травні 2019 р. успішно пройшов захист дисертації на здобуття ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю “Екологія”.

Наукові публікації

1. Вплив забруднення сульфітами та фторидами на накопичення біомаси квітковими рослинами. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. пр. – Д. : ЛІРА, 2016. – с. 57-62

2. Вплив лазерного опромінення насіння на ростові показники та вміст хлорофілів у робінії звичайної за умов забруднення ґрунту сполуками сірки та фтору. / Прниседський Ю.Г., Ніщенко Л.В. Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 1 (65).

3. Activity and isoenzyme composition of peroxidase in  japanese quince vegetative organs under steppe zone conditions. / Yurii Prysedsky, Anatoliy Kabar, Yuriy Lykholat, Nadezhda Martynova. BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 2. P. 185–192.

4. Influence of sulfite and fluoride soil contamination is on pigments content in some species of arboreal plants. / Yurii Prysedsky, Yuriy Lykholat. BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 3. P. 264–269.

5. Вплив лазерного опромінення насіння на ростові процеси та вміст пігментів у проростках олійних культур./ Приседський Ю.Г., Гутянська С.С. Наукові доповіді НУБІП України. – 2017. – № 2 (66)

6. Використання деревних рослин для біологічної рекультивації відвалів фосфогіпсу. Ґрунтознавство, 2017. Том 17. № 1–2. С. 72–78

7. Вплив забруднення повітря сполуками фтору, сірки та азоту на активність пероксидази та поліфенолоксидази у листках деревних і чагарникових рослин. Biosystems Diversity, 25(3), 2017. 216–221. doi:10.15421/011733

8. Участь деревних інвазійних видів рослин у формуванні насаджень паркової зони міса Дніпро. / Приседський Ю.Г., Кабар А. М., Мартинова Н. В., Лихолат Ю. В. Біоресурси і природокористування. 2017. 9 (5–6): 13 с.