Студенту

Студенту

Біологічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса є провідним науковим центром фундаментальних та прикладних досліджень в галузях біології та екології. Навчально-виховний процес на факультеті забезпечується висококваліфікованими викладачами, понад 80 % з яких мають наукові ступені доктора або кандидата наук і звання професора або доцента.

Факультет проводить підготовку фахівців, орієнтованих на вирішення фундаментальних питань біології і екології у сферах ботаніки, фізіології і біохімії рослин, мікології, зоології, фізіології людини і тварин, біофізики, екології та охорони навколишнього середовища.

В.о. декана факультету

Овчинникова Юлія Юріївна

Доцент кафедри зоології та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Шановні студенти!

Вся інформація, яка безпосередньо стосується поточних моментів учбового процесу: розклади занять, заліків, екзаменів, програми курсів і література до них, питання до заліків і екзаменів і так далі, повинна розташовуватись на порталі факультету.

 

Голова студентського самоврядування

Кулібаба Діана Олегівна

Голова Студентської ради біологічного факультету