Тарадіна Галина Вікторівна

Тарадіна Галина Вікторівна

Старший викладач кафедри біофізики
Донецького Національного Університету імені Василя Стуса

Досягнення

Тарадіна Галина Вікторівна – випускниця кафедри біофізики, працює викладачем з 2005 року.

Викладає курси:

–           Радіобіологія

–           Фізичні методи в біології

–           Інформатика і системологія

–           Моделювання та прогнозування стану довкілля.

Результати наукових досліджень надруковано більш ніж у 20 статтях та тезисах доповідей наукових конференцій.

Автор більше 10 навчально-методичних робіт.

На теперішній час є заступником декана факультету з навчальної роботи.

Наукові публікації

  1. А. Міщенко, Г. Тарадіна Роль структури саркомеру в синхронізації роботи поперечних містків: теоретичний аналіз східчастих змін довжини у просторово розподіленій стохастичній моделі // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 76. С. 3-14
  2. Статистические методы в биологических исследованиях: теория и практика (для студентов специальностей «Экология», «Биофизика») / сост.: О. И. Доценко, Г. В. Тарадина, С. В. Беспалова. – Донецк: ДонНУ, 2013. – 170 с.
  3. Біофізика. Ферментативна кінетика. Динамічні моделі біоло-гічних процесів. Теорія. Лабораторний практикум. Для студентів спеціальності «Біологія» // О. І. Доценко, Г. В. Тарадіна. – Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. -183 с.
  4. A.Mischenko, G. Taradina Deterministic approximation of stochastic spatially explicit model of actin-myosin interaction in discrete filament lattice: formulation and application to modeling of the transient oscillatory response of muscle (Kaunas, Lithuania, 03-05 May, 2018 р.). – 2ND International Conference «Smart Biо».
  5. Доценко О.И., Тарадина Г.В. Олигомерные интермедиаты каталазы в растворе при действии низкочастотной вибрации // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. Донецк.  2011. – №.11. – С. 323-329.
  6. Доценко О.І., Тарадіна Г.В. Действие вибрационного фактора на агрегацию и крнформационные перестройки молекулы каталазы в растворе// Матеріали VIII Mіжнар. наук.-тех. конф.: [Актуальні питання біологічної фізики та хімії, БФФХ 2012], (Севастополь, 23-27 квітня 2012). – Севастополь, 2012. -С. 125.
  7. Доценко О.И., Тарадина Г.В., Мищенко А.М. Исследование влияния интенсивности низкочастотной вибрации на инактивацию растворов фермента каталазы // Материалы VIII Междунар. Крымской конф.: [Космос и биосфера],(Судак, Украина, 28 сентября – 3 октября, 2009). – Судак, Украина, 2009. – C.186-187.
  8. Доценко О.И., Тарадина Г.В. Статистические методы в биологических исследованиях. Теория и практика. Для студентов специальности «экология», «биофизика». –Донецк, ДонНУ, 2013.