Велигодська Анастасія Костянтинівна

Велигодська Анастасія Костянтинівна

старший викладач кафедри фізіології та біохімії рослин Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

В 2011 році закінчила магістратуру біологічного факультету Донецького національного університету за спеціальністю «Біологія». В 2014 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 03.00.12 фізіологія рослин. З січня 2015 року працює на кафедрі старшим викладачем. Була відповідальним виконавцем прикладних науково-дослідних проектів держбюджетного фінансування. 

Наукові публікації

Статті:

 1. Федотов О.В. Колекція культур шапинкових грибів – основа мікологічних досліджень та стратегії збереження біорізноманіття базидіоміцетів / [О.В. Федотов, О.В. Чайка, Т.Є. Волошко, А.К. Велигодська] // Вісник Донецького університету, Сер. А: Природничі науки. – 2012. – 1. – С. 209–213.
 2. Велигодська А.К. Вмiст меланiнiв у базидiальних грибiв порядкiв Polyporales та Agaricales / А.К. Велигодська, О.В. Федотов // Мікробіологія і біотехнологія. – 2013. – 3(23). – С. 72-83.
 3. Велигодська А.К. Порівняльна характеристика загального вмісту каротиноїдів у деяких видів базидіальних грибів / А.К. Велигодська, О.В. Федотов // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – 4(20). – С. 84- 101.
 4. Федотов О.В. Загальний вміст поліфенольних речовин у деяких видів базидіоміцетів / О.В. Федотов, А.К. Велигодська // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – 3(19). – С. 44-55.
 5. Велигодська А.К. Скринінг вмісту та динаміка накопичення поліфенольних речовин у деяких видів базидіоміцетів / А.К. Велигодська, О.В. Федотов // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького. – 2015. – 5(3). – С. 43-54.
 6. Fedotov O.V. Search producers of polyphenols and some pigments among Basidiomycetes / O.V. Fedotov, A.K. Velygodska // Biotechnologia Acta. – V. 7, No 1, 2014. – Р. 110–116.
 7. Fedotov O.V. Milk–clotting and antioxidant activity of enzyme preparations of fungi strains of the order Polyporales s.l. / O.V. Fedotov, A.K. Velygodska // The scientific heritage. Biological Sciences. – 2016. – V. 1. No 2(2). – P. 71–76
 8. Велигодська А.К. Вплив джерел азотного живлення на синтез каротиноїдів деякими штамами базидіоміцетів / A.K. Велигодська, O.В. Федотов, А.С Пєтрєєва. // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, 2014. № 1 (9). – С. 22-34.
 9. Велигодська А.К. Регуляція синтезу поліфенольних речовин деякими штамами базидіоміцетів / A.K. Велигодська, O.В. Федотов. // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, 2014. № 1 (9). – С. 35-47.
 10. Велигодська А.К. Вплив мікроелементів на накопичення каротиноїдів деякими штамами базидіоміцетів / A.K. Велигодська, O.В. Федотов // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, 2016. № 2 (6). – С. 181-187.
 11. Велигодська А.К. Вплив певних вітамінів на синтез поліфенольних речовин деякими базидіоміцетами / A.K. Велигодська, O.В. Федотов // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, 2013. № 3 (9). – С. 24-36.
 12. Велигодська А.К. Отримання та аналіз препаратів каротиноїдів деяких штамів ксилотрофних базидіоміцетів / А.К. Велигодська, О.В. Федотов // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – 24(2). – С. 290-294.
 13. Велигодська А.К., Продуктивність штамів роду Pleurotusна лігноцелюлозних відходах переробки олійних культур Productivity of Pleurotus strains on lignocellulosic oilseeds waste / А.К. Велигодська, Д.М. Третьякова // Журнал ВАК «Біологія. Валеологія» Україна, 2018.

                 Патенти:

 1. Патент 109986 України Поживне середовище для культивування штаму Irpex lacteus (Fr.) Fr. А-021 – продуцента ферментів молокозсідальної дії / Велигодська А.К., Федотов О.В., Приседський Ю.Г. Заявка № u201601382, від 15.02.2016, МПК (2006.01), кл. C12Q 1/00 Бюл. № 18, від 26.09.2016
 2. Патент 110849 України Спосіб біоконверсії лігноцелюлозних відходів переробки олійних культур з використанням дереворуйнівного базидіоміцету Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill / Федотов О.В., Велигодська А.К. Заявка № u201603509, від 04.04.2016, МПК (2016.01), A01G 7/00 Бюл. № 20, від 25.10.2016
 3. Патент 91401 А України. Живильне середовище для культивування штаму Ls-0912Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill – продуценту каротиноїдів / Велигодська А.К., Федотов О.В., Борсук А.Ю., Рогоза О.В. Заявка № u201309263, від 23.07.2013, кл. C12N 9/54 (2006.01), Бюл. № 13, від 10.07.2014.
 4. Патент 91412 А України. Живильне середовище для культивування штамуFomes fomentarius (L.) Fr. Ff-1201 – продуценту поліфенольних речовин / Велигодська А.К., Федотов О.В. Заявка № u201310998, від 16.09.2013, кл. C12N 9/54 (2006.01), Бюл. № 13, від 10.07.2014.
 5. Заявка на патент України Спосіб підвищення каталазної активності штамів Pleurotus ostreatus (Jacq.) P.Kumm. Р-192 та Р-191 шляхом сумісного культивування / Велигодська А.К., Третьякова Д.М. Заявка № u201809970, від 05.10.2018
 6. Патент 124278 України Штам соматичних структур ксилотрофного базидіоміцету Laetiporus sulphureus (bull.) murrill ls-17 – продуцент міцеліальних каротиноїдів / Велигодська А.К., Шелест А.С. Заявка № u201712241, від 26.03.2018